Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Vezetése szempontjából. Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Internetes oldalainak használata. személyes adatok megjelölése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalkozási szolgáltatásokat szeretne igénybe venni a weboldalunkon keresztül, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozására szükség van, és az ilyen adatkezelésnek nincs törvényi alapja, akkor az érintettől általában beleegyezést kapunk.

A személyes adatok – például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma – feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel. az EŐRY ÉS TÁRSA Kft-re vonatkozó előírások. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenfelül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internetes adatátvitelnek azonban elvileg biztonsági rései lehetnek, így előfordulhat, hogy az abszolút védelem nem garantált. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat személyes adatokat számunkra alternatív eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint az ügyfelek és az üzleti partnerek számára. Ennek biztosítása érdekében először el kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.

 • b) Érintett

  Érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás bármely olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok készleteivel hajtanak végre, akár automatizált módon, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, rendszerezéssel, strukturálással, tárolással, adaptációval vagy módosítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással, vagy sem. közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • d) Az adatkezelés korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben korlátozzuk feldolgozásukat.

 • e) Profilozás

  Profilozás: a személyes adatok bármilyen formája, amely személyes adatok felhasználásával áll egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különös tekintettel a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. , érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, elhelyezkedés vagy mozgás.

 • f) Álnévvé tétel

  Az álnévvé tétel a személyes adatok oly módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatokat többé ne lehessen hozzárendelni egy adott érintetthez kiegészítő információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedéseknek vetik alá annak biztosítása érdekében. hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más testület, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  A címzett olyan természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azokat a közhatóságokat azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, nem tekintik címzettnek; az említett hatóságok általi feldolgozásnak meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak a feldolgozás céljainak megfelelően.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az olyan személyek, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak a személyes adatok kezelésére.

 • k) beleegyezés

  Az érintett hozzájárulása minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzés az érintett kívánságairól, amely nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő intézkedéssel egyetértést jelent a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásában. .

2. Az adatkezelő neve és címe

Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

EŐRY ÉS TÁRSA Kft.

Lepence völgy

2025 Visegrád

Magyarország

Telefon: +3620 599 9399

E-mail: info@eorykft.hu

Weboldal: www.fakitermeles-fakivagas.hu

3. Sütik

Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Internetes oldalai használjon sütiket. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszerben tárolnak egy internetes böngészőn keresztül.

Számos internetes webhely és szerver sütiket használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie azonosítót. A cookie azonosító a cookie egyedi azonosítója. Karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a felkeresett internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék a dats alany böngészőjét a többi internetes böngészőtől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy egyedi internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie azonosítóval.

A sütik használatával az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó szem előtt tartásával. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. A cookie-kat használó webhelyfelhasználónak, pl. Nem kell minden egyes belépéskor megadnia a hozzáférési adatokat, mert ezeket a weboldal átveszi, és így a cookie-kat a felhasználó számítógépes rendszerében tárolja. Egy másik példa az internetes boltban található bevásárlókosár sütije. Az online áruház emlékszik azokra a cikkekre, amelyeket az ügyfél egy cookie-n keresztül helyezett el a virtuális kosárban.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Ezenkívül a már beállított sütik bármikor törölhetők egy internetes böngészőn vagy más szoftveren keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett inaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetes böngészőben, nem biztos, hogy weboldalunk minden funkciója teljesen használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Weboldala általános adatok és információk sorozatát gyűjti, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer előhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjthetők (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszerek, (3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eljut a weboldalunkra (ún. Hivatkozók), (4) -webhelyek, (5) az internetes oldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) egy internetes protokoll címe (IP-címe), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden más hasonló adat és információ, amely felhasználható az informatikai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen jelenítsük meg, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és annak hirdetését, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú életképességét. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a kibertámadás esetén a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges információkat. Ezért az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és hogy biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok védelmének optimális szintjét.

5. Feliratkozás hírlevelünkre

Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak feliratkozni vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt beviteli maszk meghatározza, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint azt is, hogy a hírlevelet mikor rendelik meg a vezérlőtől.

Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. hírlevél útján rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét csak akkor kaphatja meg az érintett, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik, és (2) az érintett regisztrálja magát a hírlevél szállításához. Erre megerősítő e-mailt küldünk az érintett által első alkalommal regisztrált e-mail címre hírlevelek kézbesítése céljából, jogi okokból, a kettős részvételi eljárás során. Ezt a megerősítő e-mailt annak bizonyítására használjuk, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az érintett jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre történő regisztráció során tároljuk az internet szolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a regisztrációkor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és idejét is. Ezen adatok összegyűjtése azért szükséges, hogy megértsük az érintett e-mail címének későbbi (esetleges) visszaélését, ezért az adatkezelő jogi védelmének célját szolgálja.

A hírlevél regisztrációja során gyűjtött személyes adatokat csak hírlevelünk elküldésére használjuk fel. Ezenkívül a hírlevél előfizetőit e-mailben is tájékoztatni lehet, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás működtetéséhez vagy a szóban forgó regisztrációhoz szükséges, mivel ez a hírlevél ajánlatának módosítása esetén is így lehet, vagy a műszaki körülmények változása esetén. A hírlevél szolgáltatás által összegyűjtött személyes adatokat nem továbbítják harmadik feleknek. Hírlevelünkre való feliratkozást az érintett bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolásához való hozzájárulást, amelyet az érintett a hírlevél szállításához adott, bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása céljából az egyes hírlevelekben található egy megfelelő link.

6. Hírlevél-követés

Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Hírlevele úgynevezett nyomkövető képpontokat tartalmaz. A nyomkövető pixel egy ilyen e-mailbe beágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésének és elemzésének lehetővé tétele érdekében. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott követési képpont alapján az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. láthatja, hogy az érintett nyitott-e e-mailt, és mikor nyitotta meg az e-mailben található linkeket.

A hírlevelekben található nyomkövetési képpontokban gyűjtött ilyen személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi a hírlevél szállításának optimalizálása, valamint a jövőbeli hírlevelek tartalmának az érintett érdekeihez való igazítása érdekében. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős opt-in eljárás keretében kiadott vonatkozó külön hozzájárulási nyilatkozatot. Visszavonás után ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli. Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél átvételét.

7. Kapcsolattartási lehetőség a weboldalon keresztül

Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Weboldala információkat tartalmaz, amelyek gyors elektronikus kapcsolattartást tesznek lehetővé vállalkozásunkkal, valamint közvetlen kommunikációt folytatnak velünk, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tároljuk. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy kapcsolatfelvétele céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik feleknek.

8. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók törvényben vagy rendeletben engedélyezik, amelyre az adatkezelő vonatkozik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat rendszeresen blokkolják vagy törlik a törvényi előírásoknak megfelelően.

9. Az érintett jogai

 • a) A visszaigazolás joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést szerezzen arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden érintettnek joga van, amelyet az európai jogalkotó megad, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen az ő személyes adatairól és ezek másolatát. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek hozzáférést biztosítanak az érintetteknek a következő információkhoz:

  • a feldolgozás céljait;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy közzéteszik, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy a nemzetközi szervezetek;
  • ahol lehetséges, az a tervezett időtartam, amelyre a személyes adatokat tárolni fogják, vagy ha nem lehetséges, az ezen időszak meghatározásához használt kritériumok;
  • annak a joga, hogy az adatkezelőtől kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga;
  • amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is – megléte, és legalább ezekben az esetekben lényeges információk az érintett logikáról, valamint a folyamat jelentőségéről és tervezett következményeiről az érintett számára ilyen feldolgozás.

  Az érintettnek továbbá joga van információt szerezni arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga van hiányos személyes adatok kitöltésére, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

  Ha az érintett élni kíván a helyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (Elfelejtés joga)

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha a következő okok valamelyike ​​fennáll. alkalmazandó, amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség a gyűjtésük vagy más módon történő feldolgozásuk céljából.
  • Az érintett a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján visszavonja az adatkezelés alapját képező beleegyezését, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos oka, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
  • A személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban előírt jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében törölni kell.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalmi szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fent említett okok egyike fennáll, és az érintett az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Munkatársa haladéktalanul biztosítja a törlési kérelem teljesítését.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése alapján köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a az olyan adatkezelők, amelyek feldolgozzák az érintett által kért bármilyen személyes adat linkjét, másolatát vagy másolatát, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Munkatársai egyedi esetekben megszervezi a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől korlátozza az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak egyike érvényes:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt az adatkezelés ellen, amíg meg nem győződik arról, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett indokait.

  Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Által tárolt személyes adatok kezelésének korlátozását kívánja kérni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Munkatársa gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg az őt érintő személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő rendelkezésére bocsátottak. Jogosult továbbítani ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az adatkezelő akadályozása nélkül, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem szükséges a közérdekből végzett feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához.

  Továbbá az érintett a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátvitelhez való jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez műszakilag megvalósítható és amikor ezt nem teszi lehetővé hátrányosan érintik mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • g) A tiltakozás joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emelhessen a rá vonatkozó személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilalkotásra is.

  Az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat kifogás esetén, hacsak nem tudjuk bizonyítani az adatkezelés kényszerítő jogos okait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére.

  Ha az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. A személyes adatokat közvetlen marketing célból dolgozza fel, az érintettnek bármikor jogában áll kifogást emelni az őt érintő személyes adatok ilyen marketing céljából történő feldolgozása ellen. Ez a profilalkotásra vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. közvetlen marketing célú feldolgozásig az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. a személyes adatokat már nem dolgozza fel ilyen célokra.

  Ezen túlmenően az érintettnek joga van saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatoknak az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Általi kezelése ellen. tudományos vagy történeti kutatási célokra, vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése alapján, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett kapcsolatba léphet az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Bármely alkalmazottjával. Ezenkívül az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ingyenes, és a 2002/58 / Az EK, hogy tiltakozási jogát automatizált eszközökkel, a műszaki előírások felhasználásával használja fel.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy ne vonatkozzon olyan döntéshozatalra, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, ideértve a profilalkotást is, amely joghatásokat okoz rá, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, mindaddig, amíg a döntés (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezi az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabály, amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. megfelelő intézkedéseket hajt végre az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek – legalább az emberi kezelői beavatkozás jogának az adatkezelő részéről – biztosítása érdekében, hogy véleményét kifejezze és megtámadja a döntést.

  Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalhoz fűződő jogokkal, bármikor felveheti a kapcsolatot az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet az EŐRY ÉS TÁRSA Kft. Bármely alkalmazottjával.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a vállalati Facebook összetevőit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat a társadalmi találkozók helyszíne az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak és egymásra lépjenek egy virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi, hogy a közösségi hálózatok felhasználói saját profilok létrehozását, fényképek feltöltését és hálózat létrehozását foglalják magukba barátkérések révén.

A Facebook üzemeltető vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes weboldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelybe Facebook-összetevőt (Facebook plug-ineket) integráltak, minden egyes behívásakor az érintett informatikai rendszerének böngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését a Facebook-ról a Facebook-összetevőn keresztül. Az összes Facebook beépülő modul áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. E technikai eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookon, a Facebook minden egyes weboldalunkra történő felhíváskor – és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt – észleli az internetünk melyik aloldalát oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtik össze, és hozzákapcsolják az érintett Facebook-fiókjához. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook gombok egyikére, pl. A „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett észrevételt tesz, akkor a Facebook ezeket az információkat egyezteti az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

A Facebook a Facebook-összetevőn keresztül mindig információt kap az érintett által a weboldalunkon tett látogatásról, valahányszor az érintett egyidejűleg bejelentkezett a Facebook-on a weboldalunkra történő felhívás idején. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre, vagy sem. Ha az érintettnek nem kívánatos az ilyen információátadás a Facebook számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Facebook-fiókjukból, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezenkívül ott ismertetik, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel kiküszöbölését a Facebookra. Ezeket az alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebookra történő adatátvitel kiküszöbölésére.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról (névtelenítési funkcióval)

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőt (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webanalízis szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy eljött (az úgynevezett referrer), mely aloldalakat keresték fel, vagy hogy milyen gyakran és milyen időtartamra tekintettek meg egy aloldalt. A webanalitikát főként egy weboldal optimalizálására és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics segítségével végzett internetes elemzéshez a vezérlő a „_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ezen alkalmazás révén az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét a Google rövidíti, és anonimizálja, amikor az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államából hozzáfér weboldalunkhoz.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat felhasználja többek között a weboldalunk használatának értékelésére és online jelentések készítésére, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez az érintett informatikai rendszerére. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi a weboldalunk használatának elemzését. Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet és amelybe egy Google Analytics-összetevőt integráltak, minden egyes oldalának behívásával az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan adatokat küld az Google Analytics komponens az online hirdetések és a Google felé felszámított jutalékok rendezése céljából. E technikai eljárás során a Google vállalata megszerzi a személyes adatok, például az érintett IP-címének ismeretét, amely többek között a látogatók és a kattintások eredetének megértését szolgálja a Google számára,

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett látogatásának gyakorisága a weboldalunkon. Internetes oldalunk minden látogatása alkalmával az ilyen személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő kiigazításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen kiigazítása megakadályozná a Google Analytics szolgáltatást abban is, hogy cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik bármikor törölhetők egy webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google Analytics által létrehozott olyan adatgyűjtés ellen, amely kapcsolódik a weboldal használatához, valamint az adatok Google általi feldolgozásához és az ilyen adatok kizárásához. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény JavaScript használatával közli a Google Analytics szolgáltatással, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újratelepítenie kell a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további magyarázata a következő link alatt található: https://www.google.com/analytics/.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google Remarketing a Google AdWords egyik olyan szolgáltatása, amely lehetővé teszi egy vállalkozás számára, hogy hirdetést jelenítsen meg azoknak az internetfelhasználóknak, akik korábban a vállalkozás internetes oldalán tartózkodtak. A Google Remarketing integrációja tehát lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználói alapú hirdetéseket hozzon létre, és ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdeklődő internetezők számára.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések beillesztése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy olyan hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hálózaton vagy más webhelyeken, amelyek egyedi igényeken alapulnak és megfelelnek az internet felhasználók érdekeinek.

A Google Remarketing sütiket állít be az érintett informatikai rendszerére. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi weboldalunk látogatóinak felismerését, ha egymás után következő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden egyes olyan internetes oldalra történő felhíváskor, amelyre a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosul a Google-lal. Ezen technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokat kap, mint például a felhasználó IP-címe vagy a felhasználó szörfözési magatartása, amelyeket a Google többek között az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések beillesztésére használ.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, pl. Az érintett által felkeresett internetes oldalak. Valahányszor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő kiigazításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen kiigazítása megakadályozná a Google-t abban is, hogy cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google által már használt sütik bármikor törölhetők egy webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ebből a célból az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell határoznia a kívánt beállításokat az érintett által használt minden egyes internetes böngészőben.

További információk és a Google tényleges adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ oldalon találhatók.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjának eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározza azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével csak akkor jelenik meg egy hirdetés a Google keresési eredményeiben, amikor a felhasználó a keresőmotort használja egy kulcsszóval kapcsolatos keresési eredmény lekérésére. A Google Advertising Network-ben a hirdetéseket releváns weboldalakon terjesztik automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk promóciója releváns reklámok beépítésével harmadik felek weboldalaira és a Google keresőmotor keresőmotorjaiba, valamint harmadik felek hirdetéseinek beillesztése a weboldalunkra.

Ha az érintett egy Google-hirdetés útján jut el weboldalunkra, akkor a Google-n keresztül egy konverziós süti kerül be az érintett informatikai rendszerébe. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A konverziós süti 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használja az érintett azonosítására. Ha a cookie még nem járt le, a konverziós sütit annak ellenőrzésére használják, hogy bizonyos aloldalakat, pl. Az online bolt rendszeréből származó bevásárlókosarat behívtak-e a weboldalunkra. A konverziós süti révén a Google és az adatkezelő egyaránt megértheti, hogy az a személy, aki a webhelyünkön elért egy AdWords hirdetést, értékesítést generált-e, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e egy áruértékesítést.

A konverziós süti használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók számát, hogy meggyőződjünk az egyes AdWords-hirdetések sikeréről vagy sikertelenségéről, valamint hogy optimalizálhassuk a jövőben az AdWords-hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A konverziós süti személyes adatokat tárol, például az érintett által felkeresett internetes oldalakat. Valahányszor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik weboldalunk általi beállítását, amint azt fentebb említettük, a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. A használt internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google-t abban is, hogy konverziós sütit helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie-kat bármikor törölhetjük az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdekalapú hirdetése ellen. Ezért az érintettnek hozzáférnie kell a www.google.de/settings/ads linket használó böngészők mindegyikéből, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ oldalon találhatók.

14. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta az Instagram szolgáltatás összetevőit. Az Instagram egy audiovizuális platformnak minősíthető szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok terjesztését más közösségi hálózatokban.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelyre egy Instagram komponenst (Insta gombot) integráltak, az egyes oldalak minden egyes behívásával automatikusan megkérdezi az érintett informatikai rendszerének internetes böngészőjét. az Instagram megfelelő Instagram-összetevőjének kijelzőjének letöltéséhez. E technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve az Instagram-on, az Instagram az érintett által a weboldalunkra történő minden felhíváskor – és az internetes oldalunkon töltött tartózkodásuk teljes időtartama alatt – észleli, hogy az internetünk melyik aloldala oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat az Instagram komponensen keresztül gyűjtik össze, és összekapcsolják az érintett érintett Instagram-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon integrált Instagram gombok valamelyikére, akkor az Instagram ezeket az információkat az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával egyezteti és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett az Instagram-ra a weboldalunkra történő híváskor. Ez függetlenül attól történik, hogy az illető rákattint-e az Instagram gombra, vagy sem. Ha az érintettnek nem kívánatos az ilyen jellegű információk továbbítása az Instagram számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik Instagram-fiókjukból, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

További információkat és az Instagram alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseit a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen lehet letölteni.

15. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a YouTube összetevőit. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy ingyen állítsák be a videoklipeket és a többi felhasználót, amely ingyenes megtekintést, áttekintést és kommentálást is biztosít. A YouTube lehetővé teszi mindenféle videó közzétételét, így hozzáférhet mind a teljes filmekhez, mind a TV-adásokhoz, valamint a felhasználók által készített zenei videókhoz, előzetesekhez és videókhoz az internetes portálon keresztül.

A YouTube üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelyre egy YouTube-összetevőt (YouTube-videót) integráltak, az egyes oldalak minden egyes behívásával automatikusan megkérdezi az érintett informatikai rendszerének internetes böngészőjét. letölteni a megfelelő YouTube-alkatrész megjelenítését. A YouTube-ról további információkat a https://www.youtube.com/yt/about/en/ oldalon találhat. E technikai eljárás során a YouTube és a Google megismeri, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube minden YouTube-videót tartalmazó aloldalra történő felhíváskor felismeri, hogy internetes oldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett megfelelő YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül információt kap arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunkra irányuló hívás idején be van jelentkezve a YouTube-ra; ez attól függetlenül történik, hogy az illető rákattint-e egy YouTube-videóra, vagy sem. Ha ezen adatoknak a YouTube-ra és a Google-re történő továbbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett bejelentkezik saját YouTube-fiókjából, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el, információkat nyújtanak a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

16. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. cikk (1) bekezdés A GDPR szolgál jogalapként azoknak a feldolgozási műveleteknek, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy meghatározott feldolgozási célra. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett részt vesz, például akkor, amikor a feldolgozás műveletekre van szükség áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához, a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek szükségesek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén. Vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik-e, amely a személyes adatok feldolgozását igényli, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, a feldolgozás az Art. 6. cikk (1) bekezdés c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében lehet szükség. Ez akkor állna fenn, ha például egy látogató megsérült volna cégünknél, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információt továbbítani kellett volna orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. cikk (1) bekezdés d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének első bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre használják, amelyekre nem vonatkozik a fent említett jogalapok egyike, ha az adatfeldolgozásra a társaságunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében van szükség, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen adatkezelési műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó külön megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).

17. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bekezdésének első bekezdésén alapul. A GDPR szerint jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényeseink jóléte érdekében tegyük.

18. A személyes adatok tárolásának időszaka

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához használt kritériumok a vonatkozó törvényi megőrzési időszakok. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megindításához.

19. személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adózási előírások), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerről szóló információk) is származhatnak. Néha szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltasson nekünk, amelyeket később nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezné, hogy az érintettel nem lehetne megkötni a szerződést. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintetteknek kapcsolatba kell lépniük bármelyik alkalmazottal.

20. Az automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozást vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a külső adatvédelmi tisztviselők adatvédelmi szabályainak generátora hozta létre, amelyet a WBS-LAW médiatörvényes ügyvédjeivel együttműködve fejlesztettek ki .

Call Now Button